Aula Z Tecnologia 1r ESO

els metalls


Metalls fèrricsEl ferro [Fe]


ferro
és un dels metalls més abundants a la natura i també un dels més usats en la indústria.

És de color gris brillant, però com que s'oxida amb facilitat (es rovella), es torna de seguida d'un color marró fosc.ferro

El ferro pur és fràgil i no gaire dur  i s'imanta amb molta facilitat.
La fosa o ferro colat

és un aliatge de ferro i Carboni però es diferencia dels acers pel percentatge de Carboni que contenen. Els acers la proporció és d'entre el 0.03 i l'1.76 % i en canvi en la fosa és d'entre l'1.76 i el 6.67 %

Font: tecno.upc.eduS’obté fent passar el material encara en estat líquid als motlles que li donaran la forma de l’objecte desitjat, per tant són fàcilment emmotllables. Té el punt de fusió molt alt i en resulten objectes molt durs però una mica fràgils. Són més resistents a la corrosió que els acers comuns. Consisteix a escalfar el metall fins a la temperatura de fusió. Un cop el tenim en estat líquid, el metall s'aboca en un motlle, habitualment fet de sorra, que te la forma de l'objecte que volem obtenir, es deixa que el metall es refredi i se n'extreu l'objecte. Amb aquest procediment es fabriquen les tapes de les clavegueres, els radiadors de la calefacció, mobles d’exterior, bancades de màquines, entre altres.


L'acer

acerés el producte ferri més important. Més del 75 % de tot el ferro colat que es produeix es destina a l'obtenció d'acers.
L'acer és un aliatge de ferro (Fe) i Carboni (C) tot i que s'hi solen afegir altres elements com el crom, el níquel i el titani. Quan s'afegeixen aquests elements les propietats de l'acer milloren com la resistència a la corrosió, la duresa i l'elasticitat.

   Els més comuns són:

El silici (Si), li dona gran elasticitat i resistència. Es fa servir en molles, xapes de transformadors, ...

El manganés (Mn), presenta una resistència gran al desgast i se solda amb facilitat. Es fa servir en rails, perfils d'estructures, ... 

El crom (Cr) i el vanadi (V), té una resistència molt gran a les deformacions en fred. S'usa en eines, eixos de màquines, ...

El tungsté o wolframi (W) i el molibdè (Mo), té una gran duresa i resistència a la deformació en calent. S'usa en eines de tall com les broques, les llimes, les gúbies, les fulles de serra, ...

El níquel (Ni) i el crom (Cr), té una gran duresa i resistència a la dilatació i a la corrosió, no s'oxida -acer inoxidable- pot estar sotmès a altes temperatures o a l’acció continua de l’aigua sense que s’alterin. S’usa per a eines i estris de cuina, material quirúrgic, turbines, arbres de transmissió, engranatges, cables, instruments de mesura de precisió, ...


ACTIVITATS  9 - 17


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA