Aula Z Tecnologia 1r ESO

els metalls


Metalls NO fèrrics purs

L'alumini [Al]


Font: deco.gaspamoguera.com

Avui dia és el metall més usat després de l'acer. Pot ser considerat un material modern ja que el seu ús industrial no es va iniciar fins a finals del segle XIX.

Font: supercrosscar.com És de color blanc platejat i lluent, és molt lleuger però amb bona resistència, bon conductor de la calor i de l’electricitat, força dúctil i mal·leable, propietats que perd si supera els 150ºC. Fon a baixa temperatura, per tant és força adient per fer peces per fusió i per emmotllament. Es treballa amb facilitat. Tot i que se’l considera resistent a l’oxidació, s’oxida molt ràpidament, de fet la capa d’òxid que el cobreix l’aïlla de l’exterior i impedeix que se n’oxidi el seu interior.

L'alumini forma aliatges amb el coure (Cu) per poder obtenir peces modelades i forjades de gran resistència mecànica a altes temperatures; amb el magnesi (Mg) per obtenir peces modelades i forjades de fàcil mecanització amb una gran resistència a la corrosió i una elevada resistència mecànica; amb el silici (Si) per tal de proporcionar tot tipus de peces modelades de formes complicades i de seccions primes, amb bona reistència mecànica en calent, amb una baixa dilatació i força resistents al desgast; i finalment l'anomenat duralumini que és un aliatge amb un 4 % de coure i petites quantitats de magnesi, manganès i de silici, conservant la lleugeresa de l'alimini però amb un resistència molt més gran.


El coure [Cu]

Font: cambiodolar.com.co

És el primer metall que els humans van usar amb finalitats tecnològiques. 

Font: sil.com.br Primer es va treballar en fred, però aviat es va descobrir que era molt millor treballar-lo en calent. D’aquí en va sortir el primer aliatge.
Encara que de vegades es troba en estat natiu, el més normal es trobar-lo barrejat amb altres minerals.

És un metall de color vermellós, dens, tou, el millor conductor de la calor i de l’electricitat després de la plata, mal·leable, dúctil, plàstic per això es treballa amb facilitat incús en fred i és força resistent  a la corrosió.
S’usa per a fabricar fils elèctrics, canonades per a conduccions d’aigua i gas.

L'estany [Sn]

Font: exporosa.net

És de color blanc brillant, molt tou i mal·leable, dúctil, no s'oxida a temperatura ambient, resistent a la corrosió però poc resistent als esforços.

Formant aliatge amb el plom, és molt usat en soldadures de tubs de coure a les instal·lacions domèstiques i en les soldadures de components electrònics. També s’usa per recobrir l’acer per tal d’evitar-ne la corrosió.

Quan usem l’estany per protegir l’acer en resulta el material que coneixem com a llauna.
 

El plom [Pb]

Font: pescamediterraneo2.com

És un dels metalls més coneguts des de l'antiguitat.

Metall pessant molt tòxic de color gris platejat que pot arribar a les persones a través de la cadena alimentària, molt dens, tou, amb molt poca resistència mecànica, dúctil, mal·leable, resisitent a la corrosió i bon conductor de la calor i de l'electricitat.

S’utilitza en la protecció contra les radiacions perilloses com els raig X i la radioactivitat, fabricació de bateries i acumuladors, com a additiu del vidre per tal d'augmentar-ne el pes i la duresa d'aquest.


El zinc [Zn]

Font: supplierlist.com

Metall de color blanc blavós, molt mal·leable i resistent a la corrosió però d'escassa resistència mecànica, en contacte amb l'aire adopta un color grisós degut a la capa d'òxid que el recobreix.

S’usa com a aliatge amb el coure per obtenir llautó i a per a cobertes d'edificis.

Quan l’acer es recobreix amb zinc en resulta l’acer galvanitzat o acer zincat.

 

El crom [Cr]

Font: tumayorferretero.net

És un metall de color blanc brillant. Fràgil però dur i molt resistent a la corrosió.

S'utilitza per a fabricar l'acer inoxidable, acer per a eines i com a revestiment d'altres metalls per tal de protegir-los de la corrosió i millorar-ne el seu aspecte.

La tècnica de revestiment amb crom s’anomena cromatge.
 


El níquel [Ni]

Material de color blanc platejat amb un toc daurat. Molt bon conductor de l'electricitat i de la calor. Molt dúctil i mal·leable. Molt resistent a la corrosió per la qual cosa s'usa com a recobriment.


Actualment s'usa en encunyació de monedes, com el disc interior de les monedes d'euro, en la fabricació de certs tipus d'acers inoxidables, en bateries recarregables, en recobriments entre altres.


El titani [Ti]

Font: picornot.com

 és un metall de color gris lluent. Resulta car perquè la seva obtenció és molt difícil.

Molt dur i molt resistent a la corrosió i als esforços, lleuger i suporta molt bé les altes temperatures.


Actualment és molt usat en la fabricació de turbines dels motors d’avions, vaixells i de les centrals elèctriques, implants dentals i pròtesis òssies o com a recobriment d'edificis com el Guggenheim de Bilbao.


El bronze


Font: todocoleccion.net

Consisteix en un aliatge de coure en un 90 % i d'estany en un 10 %. En resulta un material molt dur, resistent, fàcil d'emmotllar, d'una elevada ductilitat, fon amb facilitat, resistent al desgast per fregament, resistent a la corrosió, especialemnt de l'aigua de mar i als carburants, d'aspecte agradable i de sonoritat excel·lent.

S’usa per fabricar tubs, planxes i filferros, campanes, coixinets, vàlvules per a la indústria del petroli, material naval, àleps de turbines ,...
 

El llautó

Font: ferreteriapotaper.com

Consisteix en un aliatge de coure en un 70 % i de zinc en un 30 % en millora les propietats mecàniques, en baixa el punt de fusió i el fa més apte per a l'obtenció d'objectes per fusió i per emmotllament, també en redueix la conductivitat elèctrica i tèrmica. En resulta un material daurat, fàcil de treballar, dúctil i mal·leable.

S’usa per fabricar aixetes, connexions elèctriques, panys i poms de portes, orfebreria, bijuteria, instruments musicals, decoració, ....


ACTIVITATS  4 - 8


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA