Aula Z Tecnologia 1r ESO

ELS tèxtilsNaturals d'origen animal

S’obtenen generalment de la llana o del pèl d’alguns animals o també de les secrecions d’alguns cucs.La llana [WO]

Font: es.wikipedia.orgFont: patmadal.alumnos.upv.es

És el pèl que cobreix el cos de les ovelles i d'una sèrie d'animals com la cabra o el conill d'Angora, la cabra del Caixmir [WS], la vicunya, la llama, entre altres.


Ha estat considerada la "reina de les fibres tèxtils". Està constituida bàsicament per queratina, que és una proteïna de forma molecular.

Te una capa d'escates en la seva superfície , això fa que per fregament i pressió les fibres humides s'ajunten unes amb les altres obtenint el feltre. És la més complexa de les fibres, formant una sola molècula formada per un 52 % de Carboni, un 20 % d'Oxigen, un 18% de Nitrogen, un 7 % d'Hidrogen i un 3% de Sofre.

És la fibra que s’utilitza des de molt antic a les zones temperades.En particular, la raça merina és originaria de la península ibèrica documentada ja entre els anys 1700  i 1400 aC. Cap a la meitat del segle XVIII es van exportar ovelles d'aquesta raça cap a Gran Bretanya, França i Alemanya on es van creuar amb ovelles autòctones d'aquests països. Això va ser l'origen de l'actual indústria de la llana arreu del món.

Els principals productors són Australia, Russia, Nova Zelanda i Argentina.

La seva llargada oscil·la entre els 55 i els 150 mm. i el seu gruix entre les 18 i 24 micres, depenent de la procedència, raça i edat de l’animal.


Pot ser de colors variats, tot i que normalment és blanquinosa.


Característiques: és molt bon aïllant tèrmic, poc resistent, força elàstica, higroscòpica (absorbeix molt la humitat), amb el temps s’arna i es torna grogosa, acostuma a encongir-se en rentar-la, és pot planxar bé a poca temperatura , s’impregna fàcilment dels olors.

Usos:  gran diversitat de teixits, especialment d’ús personal i roba d’abric.


La seda [SE]

Font: la-palma-aktvell.de

Font: infojardin.com

És un filament proteïnic continu extremadament fi i molt brillant produit pel cuc de seda (Bómbix mori) quan confecciona el capoll per tal de realitzar la seva metamorfosi.

L'ou de la papallona, que se l'anomena llavor, passa l'hivern en estat latent, a principis de maig es provoca l'eclosió elevant la temperatura i al final del seu creixement, l'eruga teixeix un capoll de seda que forma tres capes superposades. A l'interior del capoll l'eruga es transforma primer en nimfa i després en una papallona que perfora el capoll per poder-ne sortir. Aquesta papallona, incapaç de volar i alimentar-se només viu uns pocs dies, només els necessaris per aparellar-se i posar els ous.

Actualment és la fibra més valuosa. El seu color és variat.

Al cultiu dels cucs de seda se l'anomena sericultura i l'elaboració del fil de seda sempre ha estat un procés molt artesanal.

Per a obtenir la seda, es mata a les nimfes submergint els capolls en aigua a 75ºC. Tot seguit els capolls són raspatllats mecànicament, la qual cosa remulla la sericina i es deslliga els fils.

Els principals productors són Japó, amb gairebé la meitat de la producció mundial, China, Russia i la India.

 La llargada oscil·la entre els 500 i els 1500 metres i el seu gruix o secció aproximat és de 5 micres. Degut al seu poc gruix, per a obtenir un fil apte per poder-lo treballar cal entre 9 i 12 fils que s’hauran recargolat degudament.

Font: albumfotos.com

Característiques: molt fresca, gran suavitat i llustre, absorbeix molt bé la humitat, força resistent, sensible als detergents que no són neutres, cal rentar i planxar a poca temperatura.

Usos: complements, roba d’estiu, llenceria, roba de luxe.
Altres fibres animals

Llana de mohair, la llana de caixmir (cabra), la llana d’angora (conill),la  crin de camell, la crin de cavall, la llana d’alpaca, la llana de llama, la llana de vicunya (roba peruana), elpèl de iac (roba tibetana),el  pèl de bou mesquer o el pèl de quiviout (roba esquimal).

Font: animalesfotosdibujosimagenesvideos.blogspot.comFont: recercaenaccio.cat

ACTIVITATS del quadern 21 - 26
activitats de moolde 25 - 27


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA