Aula Z Tecnologia 1r ESO

ELS PETRISEls materials petris transformats

Són els materials que s’obtenen a partir de materials petris naturals.


Les ceràmiques

ceràmica


estan formats per materials provinents de pedres o argiles que es barregen amb aigua i altres material i constitueixen una massa plàstica i modelable que permet donar-li forma. Després es cou en un forn a temperatura elevada, més de 700ºC i se n’obté un material sòlid, dur però fràgil, bons aïllants tèrmics i elèctrics i que resisteix molt bé l’acció dels agents atmosfèrics. S’usen en construcció i ornamentació

 


Els maons


maons

és una peça en forma de paral·lelepípede rectangular, s’usa per a construir parets, murs, arcs, pilars, ...

 


Les teules

teules

peça de forma acanalada però que també en ocasions pot ser plana, s’usa en la construcció de teulats

 


Les rajoles 

rajola


peça amb formes, dissenys i acabats  diferents, s’usa per a recobrir els terra o les parets, ..


 Els refractaris

materials refractaris


suporten temperatures elevades sense fondre’s ni deformar-se, s’usa en en recobriment de llars de foc, ...

 Les rajoles de València

rajola de València

són peces de poc gruix, amb una cara d’argila cuita per poder-la fixar a la paret i l’altra cara està esmaltada vitrificada que és la que queda visible, s’sa per a recobrir superfícies interiors i exteriors, en decoració , ...

 

El gres

gres

se sol esmaltar i després es cou a temperatures elevades, és impermeable i resisteix bé l’acció del agents atmosfèrics, s’usa per a material sanitari, revestiment de parets, en la indústria elèctrica , ....La porcellana

porcellana

està feta d’argila amb silici, caolí, feldspat. I altres minerals en forma de pols que un cop pastats i modelats es  couen a uns 1300ºC. Posteriorment es recobreix amb esmalt. Que li proporciona l’acabat característic d’aquests materials. És impermeable, translúcida o de color blanc, fràgil, dura i resisteix bé els agents atmosfèrics, s’usa en material sanitari, indústria elèctrica, decoració, ...

 

El vidre

vidre
està format per silici, sosa i altres materials, es fon i es modela a 1500ºC,es transforma en un líquid que se solidifica lentament en refredar-se i es llavors també quan se li dona la forma desitjada. És un material molt important per les seves característiques.

 És impermeable, transparent, trencadís, dur, bon conductor tèrmic, bon aïllant elèctric i resisteix bé l’acció dels agents atmosfèrics i químics s’usa en finestres, portes, lents, cotxes, gots, botelles, decoració, aïllant en les línies elèctriques d’alta tensió, ...

 

El ciment

ciment

s’obté a partir de l’argila, roques calcàries i d’altres substàncies  que es barregen, es couen i es molen per obtenir una pols molt fina. Amassat amb aigua s’obté una pasta plàstica que quan s’asseca es torna dura, és l’element més important en la construcció, el tipus més conegut és el PORTLAND.

 


La calç

calç
s’obté a partir de pedres calcàries.Es treu de la roca calcària un cop cuita. Es cou en forns a una temperatura d’uns 1500 ºC. Es combina amb aigua, es blanca, poc dura i es perjudicial per a la pell. S’usa en la construcció, metal·lúrgia, indústries química, fabricació de fertilitzants, depuració de l’aigua, per a blanquejar parets, ...

 

El guix

xuix

s’obté a partir de la pedra de guix que es deshidrata en un forn a una 500ºC. Després es mòlt i es parta amb aigua i es transforma en un material tou. Es fa servir per revestir parets, sostres, cornises, escultures,....

 ACTIVITAT del quadern 12
 activitats de moolde 18 - 21


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA