Aula Z Tecnologia 1r ESO

ELS PETRISEls materials petris naturals


Són els que s’utilitzen sense quasi transformar-los, és a dir tal com s’extreuen de la pedrera.

Les podem classificar en:

Roques ígnies o eruptives: s’han creat per solidificació del magma, com el granit i el basalt.

Roques sedimentàries: s’han creat per acumulació de fragments que es van desprendre d’altres roques per efecte dels agents atmosfèrics, com la grava, l'argila i les roques calcàries.

Roques metamòrfiques: s`han creat a partir de roques ígnies o eruptives i sedimentàries de la mateixa manera, com a conseqüència de grans pressions i temperatures altes a la litosfera, com les pissarres i el marbre.

 

El granit

granit

roca plutònica cristal·lina composta de quars ,mica i feldspats. És molt abundant a l’escorça terrestre, presenta mides diferents de grans, és molt dura i resistent, fàcil de polir però no de tallar, suporta molt bé els agents atmosfèrics. Es fa servir per a revestiments de façanes, graons, paviments, columnes, taulells...

El basalt

basalt

es tracta d’una roca composta, molt abundant a l’escorça terrestre, de gra fi, color fosc i molt resistent als agents atmosfèrics. S’usa per a paviments, revestiments, decoració, monuments , escultures , ....
La grava

grava


s’obté de la fragmentació natural o artificial d’altres roques com el granit, el basalt o el quars. S’usa com a cobriment i drenatge del terra i també en la fabricació de formigó, ....L'argila

argila

es crea a partir de la descomposió natural de roques que contenen feldspat, de gra molt petit i el seu color depèn del tipus d’impureses que conté. En contacte amb l’aigua, té una gran capacitat d’absorbir-la, augmenta de volum i es torna plàstica. Humida és molt plàstica i quan s’escalfa a més de 800ºC s’endureix i es torna fràgil.  S’usa en la fabricació de ciment, peces de construcció i de ceràmicaLes calcàries

roques calcàries

està composta de calcita i altres impureses i àcids que l’ataquen fàcilment. S’usa en la fabricació de ciment
Les pissarres

pissarra

roca metamòrfica homogènia, de gra fi  estructura laminar, dura, resistent i una mica elàstica, fàcil de polir i de tallar, molt resistent als agents atmosfèrics. Es fa servir per a revestiments de teulades.

 


El marbre

marbre

roca metamòrfica calcària. Està feta de trossos microscòpics de calcita. Presenta una gran varietat de colors i de taques. Resisteix molt bé els agents atmosfèrics i és duradora, fàcil de polir, tallar i treballar. Es fa servir per a paviments, aparells sanitaris, elements ornamentals, escultures, taulells...
ACTIVITATS  del quadern 10 - 11
activitats de moolde 10 - 17


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA