Aula Z Tecnologia 1r ESO

ELS PETRIS


Una mica d'història

AlcazabaL’home ha intentat imitar la pedra natural des de gairebé els seus orígens, tant en les zones on no abunda com per a aconseguir peces de forma ràpida i senzilla.

La ceràmica va ser el primer material petri artificial que es coneix amb l’ús d’estris per a la cuina.

A Mesopotàmia i Caldea ja s’usaven en construcció tant amb argiles sense coure com cuita i inclús vitrificada per donar-li impermeabilitat.

Els primers maons de que tenim coneixement estaven fets de massa d’argila amb trossos de palla  i assecats al sol o bé cuits al foc.

Els romans van usar àmpliament aquest tipus de materials que sempre els coïen. En moltes ciutats dominades pels romans queden mostres en murs, arcs, voltes i altres elements estructurals.

La Giralda

Correspon als àrabs la revalorització d’aquest material a Espanya ja que durant la seva dominació van deixar obres tan importants com la Mezquita de Còrdova, la Giralda de Sevilla o la Alcazaba de Granada, entre moltes altres. El àrabs rescaten molts dels elements de construcció dels romans i donen una gran importància a aquests materials usant-los com a maons, teules,paviments, revestiments, ...


Mezquita


A Espanya l’arquitectura mudèjar segueix aquesta tradició especialment amb l’ús dels materials ceràmics i a Europa va tenir una gran influència per exemple en el gòtic anglès.

Al llarg del Renaixement i del Barroc va tenir menys influència i gairebé nul·la durant el Neoclassicisme.

Actualment, l’arquitectura obté grans èxits amb l’aplicació de maons tan com a element constructiu com a element decoratiu.

Des del modelat a mà dels maons i el seu assecatge al sol fins a les actuals màquines de modelatge d’alt rendiment i el posterior assecatge artificial amb forn continus s’ha recorregut un llarg període de temps i s’ha anat perfeccionant passant del maó massís al maó buit, de les peces petites a les grans peces que s’usen actualment, passant per diversitat de formes adequades a cada una de les fases específiques de l’edificació.


ACTIVITAT del quadern 9


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA