Aula Z Tecnologia 1r ESO

LA FUSTA


Una mica d'història

Si mires al teu voltant, podràs observar una gran varietat d’objectes, molts dels quals es componen de peces de diferents materials. Els materials fonamentals que l’ésser humà ha utilitzat són tan significatius que fins i tot han donat nom a algunes èpoques de la història, l’edat de pedra, l’edat de ferro o l’edat de bronze.
La FUSTA és un dels materials bàsics en la història de la tecnologia. Ha estat aprofitada des de bon començament per a fer foc, per a elaborar mànecs de les destrals i de les llances de pedra i per a construir bigues i parets dels habitatges, carros, rodes i arades i tota mena de màquines i aparells, i així mateix taules, mobles i molts altres elements de les llars.
Actualment les fustes venen acompanyades d’una documentació emesa per un organisme internacional que assegura que procedeixen de boscos ben gestionats, de forma que la seva explotació no pugui provocar desforestació, erosió o desertificació. Són les fustes certificades.
L’any 1993 es va crear el Consell de Certificació Forestal (Forest Stewardship Council, FSC) per tal d’establir les normes per garantir la sostenibilitat dels boscos en explotació forestal.

La fusta s’obté dels troncs, de les arrels i de les branques de diferents espècies d’arbres, i les principals aplicacions són la construcció, la decoració d’interiors, la fabricació de mobiliari i estris, embalatges, ....
 
Els components fonamentals de la fusta són la cel•lulosa, la lignina, les sals minerals, les matèries resinoses i l’aigua. La proporció en què es troben aquestes substàncies és diferent en cada espècie arbòria i determina en cada una d’elles les característiques específiques i les diferents aplicacions.

La cel•lulosa proporciona a l’arbre una estructura fibrosa prou consistent i que permet que l'arbre se sostingui dret.

La lignina fixa les fibres de cel•lulosa com si fos una mena de ciment. Per tant, la fusta és un material alhora fibrós i rígid. La cel•lulosa i la lignina són substàncies de naturalesa polimèrica.


ACTIVITATS del quadern  1 - 4


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA