Aula Z Tecnologia 1r ESO

Introducció


Si mires al teu voltant, podràs observar una gran varietat d’objectes, molts dels quals es componen de peces de diferents materials.

Els materials són necessaris per a la fabricació de productes.

En el disseny d'un objecte s'ha d'emprar els materials que millor s'adapten a les exigències del seu ús i també ha de ser econòmicament rendible.

Cal conèixer les característiques de cada un dels materials a emprar en l'alaboració d'un objecte.

L'ésser humà està utilitzant els materials des d'èpoques ancestrals, sempre aprofitant els recursos disponibles en el seu entorn.

Els materials fonamentals que l’ésser humà ha utilitzat són tan significatius que fins i tot han donat nom a algunes èpoques de la història, l’Edat de pedra, l’edat de ferro o l’Edat de bronze.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA