Aula Z Tecnologia 1r ESO

ELS tèxtils


Artificials

La idea inicial de les fibres artificials era imitar el treball dels cucs de seda per tal d'obtenir un material que conservés la seva forma original i rebaixant-ne el seu preu de cost.

Són fibres químiques que s’obtenen a partir de matèries primeres que trobem a la naturalesa, com la cel·lulosa dels vegetals, però que transformem químicament, (amb sosa càustica i àcid acètic).

S’obté una pasta que es fa passar per una filera per aconseguir-ne filaments.
Per a fabricar una tona de raió són necessaris 1300 kg de pasta de fusta, 200 kg de sosa, 1300 kg d'àcid sulfúric i 500 kg de sulfur de carboni.

La primera fibra artificial d'aquest tipus va ser fabricada el 1884 per un químic francés, Louis Marie Hilaire Bernigabd Chardonnet injectant pasta de cel·lulosa en un medi àcid que la coagula en forma de fibra contínua. Va rebre el nom de seda artificial o seda de Chardonnet tot i que actualment es coneix com a RAIÓ.

Tots els raions contenen acetat de cel·lulosa a la què se li afegeixen altres productes químics tot i que la majoria s’acostumen a barrejar amb cotó o amb llana.

Degut a què són fibres artificials la seva llargada i el seu gruix el podem determinar nosaltres en el seu procés de fabricació.


El raió de cuproamoniacal


També anomenat raió Bemberg, en honor al seu descobridor.

S'obté a partir de la cel·lulosa procedent del cotó al que se li afegeix sosa caustica i una disolució cuproamoniacal.

Augmenta les prestacions d’aquestes fibres i en rebaixa el seu cost.

Característiques: tacte suau, aspecte agradable, és pot tintar amb facilitat , no es deforma amb el rentat.

Usos: teixits fins, com roba de llenceria i mitges, banyadors, cortines .....El raió d'acetat [Ca]

Font: riorga.org

Va ser descobert el 1894. S'obté a partir del rebuig de la fibra de cotó, es ttracta amb anhídric i àcid acètic amb presència de sulfur i clorur de zinc convertint-se en acetat de cel·lulosa.

Característiques: tacte suau, força flexible, s’asseca molt de pressa, es pot tintar amb facilitat, no es deforma amb el rentat a temperatures baixes, molt bon aïllant, no s’arruga ni destenyeix, força resistent, fàcil de conservar, força inflamable per tant cal planxar-la a temperatura molt baixa.

Usos: teixits fins, roba impermeable i per a gèneres de punt, pijames, roba interior. També és un component important dels filtres de les cigarretes.El raió de viscosa [CV]

Font: quimialmel.cl

Va ser desenvolupada per químics de la casa Cross y Beran a Anglaterra cap a l'ant 1892.

Es combina amb el cotó i amb la llana. És el tipus de raió amb més aplicacions.

Característiques: força flexible, s’asseca molt de pressa, es pot tintar amb facilitat, no es deforma amb el rentat a temperatures baixes, s’arruga i cal planxar a temperatura baixa ja que és força inflamable.

Usos: roba d’ús personal i barrejada amb altres fibres s’usa per a fer tapisseries.ACTIVITAT  del quadern 28
activitats de moolde 32 - 33


 
Aula Z                         CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA