Aula Z Tecnologia 1r ESO

ELS tèxtils


Naturals d'origen mineral

Procedeixen de materials inorgànics que obtenim de la mateixa naturalesa.

Podem diferenciar entre:

Els silicats

Font: stevenet.ch

l’amiant

Les més conegudes són les que s'obtenen de l'amiant, subtància mineral (silicat de calci i de magnesi).

El mineral es desseca, es tritura i se separen les fibres amb les que es poden fer teixits.

Els seus filament són llargs, inalterables al foc i als àcids.
Antigament l’utilitzaven per a fer equipaments ignífugs. Actualment ja no s’utilitza per que és cancerigen i ha estat substituit per fibres sintètiques amb les mateixes propietats.

Característiques: és de color blanquinós lluent, força flexible, de tacte sedós, molt bon aïllant de la calor (fon a 1520ºC), molt bon aïllant de l’electricitat, inalterable a les altes temperatures i als àcids, molt baixa conductivitat tèrmica
Per tot això s’usa en teixits de roba industrial i com a aïllant tèrmic i acústic.

Font: ecured.cuFont: archiexpo.es

el vidre

Està format per la combinació de sílicis amb potassa o sosa i quantitats variables d'altres bases.


Es fon a temperatures elevades passant primer per estadis pastosos, és de color blanquinós lluent. La classe de vidre utilitzada en la indústria tèxtil és del tipus orgànic i en podem obtenir una matèria plàstica transparent.

Característiques: Substància dura, amorfa, fràgil, lleugera, habitualment transparent, força flexible, tacte sedós, molt bon aïllant de la calor i de l’electricitat, gran resistència mecànica, difícilment s’inflama, irrita fàcilment la pell.

Usos: teixits de roba industrial i com a aïllant tèrmic i acústic.


Els metalls

or, plata , platí, coure, acer

Tots ells són metalls molt dúctils i també mal·leables. Són metalls molt cars i de pes elevat. Es poden usar per a brodar vestits de luxe, confeccionar teixits per a activitats artístiques o de culte.Es poden usar per a brodar vestits de luxe, confeccionar teixits per a activitats artístiques o de culte.ACTIVITAT  del quadern  27
activitats de moolde 28 - 31

 
Aula Z                        CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA