Aula Z Tecnologia 1r ESO

EINES passives o de protecció


Ens protegeixen de possibles talls o lesions provocades per estelles, feritja, ... que es pot desprendre del material que estem treballant.


Ulleres


ulleres de proteccióEn general són de plàstic resistent, protegeixen de possibles espurnes o ferritja que pot provocar lesions o irritacions oculars o a les parts de la cara properes a ells.
Cal usar-les sempre que existeixi risc de despreniments de materials , com quan es perfora o es llima.


Guants

guants de protecció


Acostumen a ser de pell de boví i ens protegeixen les mans de talls i cops innecessaris.
També ens protegiran, si és el cas de productes corrosius i de taques de pintura.Mascareta

Protegeix les vies respiratòries en ambients amb molta pols.

S’aconsella usar-la mentre es llima o es pinta


Davantal

Evitarà taques innecessaries a la nostra indumentària.

ACTIVITATS DEL quadern 16 - 18
activitatS DE moodle 44 - 46

 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA