Aula Z Tecnologia 1r ESO

EINES per mesurar, traçar i marcar


Abans de començar a construir o tallar una peça prèviament convé prendre correctament les mesures per, posteriorment poder traçar i marcar la forma, mida o distància correctes.


Regle graduat


Pot ser de plàstic, de fusta o metàl·lic.
Té una escala graduada en centímetres i mil·límetres.
L’utilitzem per traslladar les mides de longitud sobre el material i també com a guia per traçar línies rectes.
Acostumen a tenir una longitud de 30 o de 50 cm.


Joc d'escaires


Consta de dues peces, l'escaire i el cartabó.
Pot ser de plàstic, de fusta o metàl·lic.
A part de mesurar longituds també podem mesurar i verificar angles de 30º, de 45º, de 60º, de 90º i tots els múltiples de 15º.

Cinta mètrica


Font: seinesdelatecnologelectrobox.esSón cintes de tela plastificada, graduada en centímetres, mil·límetres. 
L’usem per mesurar i traslladar longituds sobre el material.
Tenen una longitud de 150 cm.

Flexòmetre


Font: ia.blogspot.comspot.com
Són cintes flexibles d'acer que estan graduades en centímetres i mil·límetres.
L’utilitzem per traslladar les mides de longitud sobre el material i també com a guia per traçar línies rectes.
Acostumen a tenir una longitud de 2, 3 o 5 metres.
A la punta porta una mena de ganxo per poder agafar just on es comença a mesurar.
Són força còmodes ja que la cinta va enrotllada, ocupant un espai molt reduit.Transportador d'angles o goniòmetre

Font: einesioperacions.wikispaces.com

Consta d'un semicercle graduat acoblat a un regle també graduat.
Acostuma a ser d'acer.
Aquest instrument ens permet mesurar i verificar angles.
La seva precisió pot ser d’1 grau.

Peu de rei o calibrador

Font: ca.freepik.com

Ens permet mesurar diàmetres, gruixos i fondàries.
És un instrument de mesura de molta precisió, habitualment de 0,1 mm, de 0’05 mm o de 0,02 mm.

Micròmetre o pàlmer


Font: le.talou.free.fr
És un instrument de mesura molt més precís que el peu de rei.
La seva precisió va des de la centèsima de mil·límetre (0,01 mm) fins a la mil·lèsima de mil·límetre (0,001 mm).
El seu mecanisme de funcionament es basa en un cargol-femella que converteix un moviment giratori en un desplaçament lineal.

Escaire de fuster


escaire de fuster
Es compon de dues peces de llargada diferent i unides per un dels extrems, on formen un angle recte.
El costat més curt és una mica més gruixut a fi que es pugui adaptar al caire de la peça que cal marcar.
Ens permet traçar i comprovar angles de 45º i de 90º, traçar línies paral·leles i perpendiculars.

Santanella i rosset


fals escaireTambé rep el nom de centenella, santanell, capserrat i fals escaire.
És una mena d’escaire que ens permet copiar angles ja que els seus braços tenen la particularitat de ser variables.
Un cop situat l'aparell sobre la superfície de l'angle que ens interessa reproduir podrem immobilitizar els braços i per tant reproduir i/o transportar l'angle que ens interessa.
Aquest estri ens serveix, doncs, per transportar angles i marcar-los en un material.

rossetEl rosset és una eina molt usada en fusteria (ebenisteria) o metal·lúrgia per a marcar línies paral·leles al cantell d'un tauler.
Va proveït d’una falca o topall o bé d’un cargol que fixa la peça mòbil, que a més conté una punta metàl·lica que és la que deixa una marca sobre el material.


Compàs de puntes i punta de marcar

compàs de puntes

El compàs de puntes és un compàs dotat de puntes de ferro que serveixen per marcar circumferències o arcs sobre un material.


punta d'assenyalarLa punta de marcar és una mena de llapis de punta metàl·lica en forma cònica que ens ajuda a marcar o assenyalar sobre els materials, especialment durs.
La punta és d’un material molt dur anomenat vídia.


Contrapunxó

contrapunxó

És un estri d’acer, de perfil cilíndric i amb la punta cònica molt esmolada. S’usa juntament amb el martell per assenyalar en peces metàl·liques o plàstiques els punts per on efectuarà l’operació de foradar i evitar que les broques rellisquin.


Nivell

nivell

Ens permet comprovar tant l'horitzontalitat com la verticalitat d'un pla mitjançant la bombolla que porta incorporada l'apararell.
ACTIVITATs DEL quadern 7 - 8
activitats de moodle 6 - 11


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA