Aula Z Tecnologia 1r ESO

què són les eines?

Les eines són instruments que utilitzem amb les mans i ens serveixen per donar forma a les primeres matèries i obtenir-ne productes útils. També hi ha eines que ens faciliten certes operacions com subjectar o acoblar.


Les màquines-eina són instruments que fan la feina de les eines però actuen mitjançant un motor. Aquestes eines reprodueixen els moviments que es fan amb les mans però d’una forma molt més precisa,exacta, ràpida i més còmoda per part de qui les maneja.

Les eines es classifiquen en famílies segons la seva funció.


ACTIVITATS DEL QUADERN 1 - 5


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA