Aula Z Tecnologia 1r ESO

normes de seguretat i úsNormes d'ús


* El mànec ha d'estar ben subjecte al cos de l'eina.
* Abans de començar a tallar cal marcar la trajectòria.
* La peça que mecanitzem ha d'estar perfectament subjectada.
* El ritme ha de ser pausat i regular.
* No s'ha de fer excessiva pressió durant el tall.
* Les mans sempre han d'estar darrera o el més allunyades possible de la trajectòria de l'eina.
* Cal mantenir-les netes i en optimes condicions.
* Les eines sensibles cal desar-les apartades de la resta d'eines.
* Cal treure la broca de l'eina o màquina-eina un cop feta la feina.
* Cal usar l'eina amb la boca o cap adequada.
* Cal mantenir les eines aïllades de zones humides.
* Algunes eines cal greixar-les periòdicament.
    

Normes de seguretat

Seguretat

* Cal triar l'eina més adequada segons el tipus de material.
* No s'ha de forçar l'eina ni fer moviments bruscos.
* No s'han de manipular les eines amb les mans greixoses
* No s'han de bufar els encenalls.
* Cal usar elements de protecció.
* Si l'eina és elèctrica cal desendollar-la abans de manipular-la.
* No podem usar les eines per fer palanca.
* Les eines de protecció cal que siguin de la nostra talla.


ACTIVITATs deL quadern 19 - 20
ACTIVITATs CLAU DEL QUADERN 21 - 24
activitats cLAU DE moodle 47 - 76 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA