Aula Z Tecnologia 1r ESO

normes de seguretat i úsNormes d'ús


El mànec ha d'estar ben subjecte al cos de l'eina.
Abans de començar a tallar cal marcar la trajectòria.
La peça que mecanitzem ha d'estar perfectament subjectada.
El ritme ha de ser pausat i regular.
No s'ha de fer excessiva pressió durant el tall.
Les mans sempre han d'estar darrera o el més allunyades possible de la trajectòria de l'eina.
Cal mantenir-les netes i en optimes condicions.
Les eines sensibles cal desar-les apartades de la resta d'eines.
Cal treure la broca de l'eina o màquina-eina un cop feta la feina.
Cal usar l'eina amb la boca o cap adequada.
Cal mantenir les eines aïllades de zones humides.
Algunes eines cal greixar-les periòdicament.
    

Normes de seguretat

Seguretat

Cal triar l'eina més adequada segons el tipus de material.
No s'ha de forçar l'eina ni fer moviments bruscos.
No s'han de manipular les eines amb les mans greixoses
No s'han de bufar els encenalls.
Cal usar elements de protecció.
Si l'eina és elèctrica cal desendollar-la abans de manipular-la.
No podem usar les eines per fer palanca.
Les eines de protecció cal que siguin de la nostra talla.


ACTIVITATs 43 - 44
ACTIVITATs clau de la uniTat  45 - 57


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA