Aula Z Tecnologia 1r ESO

tipus de líniesIgual que molta simbologia les línies també estan normalitzades.
Les línies o contorns visibles de les peces es dibuixen amb línies plenes d'espessor gros, entre  0'8 mm i 1'2 mm.
Les línies de referència o auxiliars i les cotes es dibuixen amb línies plenes i d'espessor fi, entre  0'1 mm i 0'2 mm.
Els contorns ocults es dibuixen a traços amb un espessor d'entre 0'4 mm i 0'6 mm.
Els eixos i els talls es dibuixen amb la combinació de línia i punt i amb un espessor d'entre 0'3 mm i 0'4 mm.

TIPUS DE LÍNIA
GRUIX o SECCIÓ (mm)
PER A QUÈ L'USEM?
______________________
0.8 - 1.2 mm
contorns visibles
______________________
0.1 - 0.2 mm
línies auxiliars de cota
.......................................
0.4 - 0.8 mm
contorns ocults
__ . __ . __ . __ . __ . __ . __
03 - 0.4 mm
eixos i tallsACTIVITATS 10 - 14


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA