Aula Z Tecnologia 1r ESO

aspectes a tenir en compte


Les línies auxiliars de cota


Font: tecno 12-18

 han de sobresortir uns 2 o 3 mm de la línia de cota.


Font: tecno 12-18


Quan tenim dos costats iguals, només se n'acota un; no es necessari repetir innecessariament cotes que només dificultarien la visió del dibuix.
Font: tecno 12-18

Les línies de cota


S'han d'indicar TOTES les cotes necessaries per poder construir l'objecte, és a dir, no ens poden faltar però tampoc se'n poden repetir.
NO es poden utilitzar les arestes del dibuix com a línies de cota.
NO han d'estar ni molt a prop ni molt lluny del dibuix que s'està acotant. Una distàcia correcta se situa entre els 8 i els 10 mm.


Font: tecno 12-18
Font: tecno 12-18


Cal sempre que sigui possible, que una línia de cota NO estigui creuada per una altra línia.Font: tecno 12-18


Tot i això si ens cal podem creuar les línies auxiliar de cota.

Les xifres de cota


es col·loquen damunt de la línia de cota i de forma centrada, MAI a sota. Quan l'acotament és vertical, la xifra de cota se situa a l'esquerra de la línia de cota i girada 90º.

Font: tecno 12-18


Font: tecno 12-18Les xifres de cota s'expressen generalment en mil·límetres; per tant els números no porten la unitat al darrere. Les fletxes de cota


Font: tecno 12-18
 

Si les fletxes no caben a l'acotament, aquestes es col·loquen a l'exterior. Si hi ha espai, la xifra es manté a dins però si tampoc hi ha espai, aquesta xifra també es col·loca a fora.Acotació d'espais interiors d'una figuraFont: tecno 12-18
Les cotes se situen preferentment a l'exterior de la figura. Només es col·loquen al seu interior si es guanya claretat.Acotació de circumferències, arcsi angles


Font: tecno 12-18
En l'acotació de diàmetres, si el cercle és molt petit les fletxes i les xifres es posen fora.Font: tecno 12-18L'acotació del arc i dels angles van des del centre de l’arc de la circumferència fins a un punt qualsevol de l’arc.
Davant del nombre de cota es col·loca una R.


Acotació de peces circulars i rectangulars


Font: tecno 12-18
En les acotacions de peces circulars o cilíndriques indicarem que la peça és cilíndrica (sobre la línia de cota i davant del nombre de cota es col·loca el símbol Ø).
Font: tecno 12-18
En les acotacions de peces de base quadrada indicarem que la peça és de base quadrada (sobre la línia de cota i davant del nombre de cota es col·loca el símbol corresponent).
ACTIVITATS 6 - 9


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA