Aula Z Tecnologia 1r ESO

com s'acota una figura?

Font: tecno 12-18

Primer cal traçar dues línies als dos costats de la part del dibuix que volem acotar. Són les línies auxiliars de cota. Aquestes línies sempre són perpendiculars a l'aresta o porció  i surten dels seus extrems, per tant ens delimiten l'espai que volem acotar.
Es dibuixen molt fines i sempre amb línia contínua. 


Font: tecno 12-18

Després es dibuixa una línia també molt fina que uneix les dues línies auxuliars de cota. Aquestes s'anomenen línies de cotasempre són paral·leles a les dimensions que estem acotant, toquen sempre les dues línies auxiliars de cota i ens delimiten la distàcia a acotar. Sempre es tracen paral·leles a l'aresta o dimensió a la què fan referència. Normalment acaben en forma de punta de fletxa.
 


Font: tecno 12-18


Ara a cada un dels extrems de la línia de cota dibuixarem dues petites fletxes, són les fletxes de cota.
Font: tecno 12-18
Només ens queda escriure el nombre que indica la mesura, sempre la REAL, no pas la del dibuix, són el nombre i xifra de cota aquests sempre es col·loquen sobre la línia de cota i de forma centrada.ACTIVITATS 1 - 5


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA