Aula Z Tecnologia 1r ESO

què són les acotacions?


Els dibuixos que s’inclouen en els projectes tècnics estan formats per línies, signes i símbols que constitueixen un llenguatge universal i que per tant estan subjectes a unes normes. És el que es coneix com a normalització del dibuix tècnic i regula la manera com s’han de presentar les peces o els productes.

Les cotes són els nombres que indiquen la mida real en les unitats que estableixi el croquis o el plànol ( mm, cm, ...) o l’obertura en graus d’un angle. 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA