Aula Z Tecnologia

preparació de les experiències següents

Per als muntatges següents, la part esquerra de la regleta de connexions ha d’estar muntada tal com s’indica a la figura. Ara s’utilitzaran dos transistors del tipus BC 548B {...}.
El transistor de l'esquerra es muntarà amb la cara cap avall. D'altra banda, els borns (1) i (12) i també el (6) i (7) s’han d'unir respectivament entre ells amb un cable fent un pont.Preparación 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA