Aula Z Tecnologia

experiència 04: el condensador


Experiencia 4

      

Observa atentament un condensador. A la figura de l’esquerra es representa un condensador electrolític. Per aquest tipus de condensadors és molt important la forma de la seva connexió. Per això, al menys una de les potes de connexió està identificada tal i com mostra la figura. No s’ha de connectar mai un condensador electrolític amb la polaritat equivocada, no sols s’espatllaria, sinó que podria explotar i produir ferides degut al seu contingut corrosiu. Una bona solució per a identificar fàcilment la polaritat de les potes de connexió, es introduir un tros de plàstic (de l’aïllament del cable) de color vermell a la pota del pol positiu del condensador.

A la dreta de la figura es representa un condensador normal. En aquest cas no cal tenir cap precaució especial en la seva connexió. Es pot connectar de forma indistinta. Les línies de punts indiquen que la connexió no és permanent, només es realitza quan és precís. Connecta el circuit a la pila. La pota del negatiu del condensador electrolític està connectada al negatiu a través del born (7). Ara fes contacte amb la pota del pol positiu en els born (9) i (10) de forma alternativa i observa que passa. Per simple contacte el born (9), el condensador electrolític rep el corrent del positiu a través del LED i de la resistència de 120 Ohm i es carrega. L’encesa ràpida del LED demostra que el corrent passa. Quan el condensador està carregat, no passa més corrent i el LED s’apaga.

Si ara fem contacte amb el born (10), el condensador es descarrega lentament passant el corrent negatiu a través de la resistència de 4.7 kOhm, a la base del transistor que es desbloqueja per uns instants permetent el pas de corrent i il•luminant el LED. La descàrrega del condensador dura més temps per que la resistència de 4.7 kOhm és molt més gran que la resistència de 120 Ohm.

Un condensador pot emmagatzemar càrregues elèctriques (mentre es carrega) i després produir un corrent (quan es descarrega).

En aquesta experiència s’ha usat el condensador més gran dels subministrats, té una capacitat de 470 μF (microfaradis). Repeteix l’experiència amb un condensador de 22 μF (microfaradis).

Realitza ara l’experiència amb condensadors normals.

Alguns tenen nombres molt grans (1.000 i 4.700), però en aquest cas es refereixen a pF (picofaradis) com a unitat de mesura, que és un milió de vegades més petit que el microfaradi. Això significa que aquests condensadors poden carregar-se i descarregar-se en faccions de segon i passa tan ràpidament que no és gens fàcil de veure com funcionen.

El tipus de condensador emprat en un circuit és fàcilment identificable per la seva representació simbòlica.

El condensador més petit dels subministrats te una capacitat de 1.000 picofaradis. Un picofaradi correspon a una milionèsima part d’un microfaradi i per tant la bilionèsima part de la unitat de base, el Faradi. En xifres és 1/1.000.000.000.000.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA