Aula Z Tecnologia

experiència 02: el diode electroluminiscent (led)


  Experiencia 2


    Per a les nostres experiències no es necessari usar diodes normals i per tant s'utilitzen LED (Ligth EmittingDiode) que fan les mateixes funcions que les d'un diode normal.

Desconnecta el cable del born (11) i connecta'l al born (9). Connect una resistència de 120 Ohm entre els borns (9) i (11) tal i com s'indica a la figura.

Connecta un LED vermell de les dues formes possibles als borns (7) i (9) i observa que passa.

Es comprovarà que els LES només s'il·luminen quan els dos estan connectats en la mateixa direcció. L'explicació és senzilla: els diodes funcionen amb el corrent igual que les vàlvules d'un pneumàtic amb l'aire, només el deixen passar en un sentit.

En l'esquema simbòlic, la fletxa del símbol del diode ens indica el sentit del corrent, és a dir del positiu al negatiu. Les dues fletxes més petites del costat del símbol ens indiquen que el muntatge dona llum. Els diodes normals no emiteixen llum i el seu símbol és el mateix, però sense les petites fletxes.

NOTA:  Els diodes i els LED no s'han de connectar mai directament a una font d'alimentació (pila). El corrent seria massa elevat i els destruiria. En el muntatge de les experiències, això s'evita amb una resistència de 120 Ohm que sutilitzarà sempre com a resistència de protecció dels LED. 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA