Aula Z Tecnologia

experiència 01: la resistència


  Experiencia 1

Connecta els dos fils anteriors, un al born (7) i l'altre al born (11) tal i com es mostra a la figura.

Ara ja es pot començar la primera experiència:


Posa en marxa el circuit connectant els teminals de la pila, els extrems dels cables corresponents al positiu i al negatiu, borns (12) i (7) respectivament. 

Fes contacte amb les resistències, una darrere l'altra, damunt els extrems dels borns (7) i (11) i observa el comportament del LED.

El corrent passa del pol positiu de la pila, per mitjà del born (12) al LED, a la resistència i al pol negatiun born (7).

En conclusió: La resistència de 120 Ohm és petita i deixa passar molta corrent, degut a això el LED brilla amb molta intensitat. Quan les resistències són més grans deixen passar menys corrent i el LED brilla menys, fins que deixa de brillar.

Identificación de resistencias 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA