Aula Z Tecnologia

experiència 16: la barrera lluminosa


Experiencia 16

Experiencia 16.1Aquest circuit no es pot utilitzar sol ja que necessita un altre muntatge com circuit indicador, per això s'unirà al "super sentinella" de l'experiència 15 Construeix el circuit a la regleta 1 i deixa la regleta 2 amb el muntatge del "super sentinella" .

Connecta cada born (+) i (-) dels dos muntatges perquè puguin estar alimentats per la mateixa pila i connecta d'altra banda la sortida de la barrera lluminosa amb l'entrada del "super sentinella".

Gràcies a l'experiència 5 sap que el sensor reacciona davant els raigs de llum procedents dels costats, però en aquest cas no és desitjable. Per això s'ha de col·locar un tub negre d'uns 3 cm que no deixi passar la llum i l'interior sigui una mica més gran que el sensor. Talla també un trosset de suro o de goma que pugui entrar al tubet. Col·loca el sensor, d'uns 1.5 a 2 cm, en el tubet i omple amb el suro o la goma la separació entre les potes del sensor de manera que no es poden tocar. Ara la llum només ha d'entrar per l'obertura de l'extrem obert del tub.

Si es vol provar la barrera lluminosa col·loca el muntatge complet o el sensor de manera que l'obertura del tub rebi llum, natural o artificial. Quan es passen els dits per l'obertura del tub, el "super sentinella" envia un senyal corresponent a cada interrupció de la llum. El circuit de la barrera lluminosa té, com altres muntatges, moltes particularitats que ja s'hauran comprès.

Mentre el sensor està il·luminat ofereix molt poca resistència al corrent. El corrent parteix del (+) i passa a través del sensor, després per R1 i una part a través de R3 fins al born (-) ja que R3 és relativament gran, la major part passa a través de la base T1, després per R4 fins al born (-) ja que R4 és relativament petita.

T1 està llavors passant i per això el corrent partint de (+), passant a través de R2 no traspassa la base de T2, ja que sobre l'emissor es troba encara la resistència R5 de 1 kOhm. El recorregut a través de T1 i R4 presenta molta menys resistència. En no rebre corrent de base, T2 està bloquejat i no deixa passar corrent de sortida. Si el sensor no rep llum, ofereix molta resistència al corrent: El feble corrent que arriba a través del sensor i R1 es veu més disminuïda en passar per R3 i una part és derivada al (-). En conseqüència, la base de T1 no rep corrent suficient i T1 es bloqueja. Quan T1 està bloquejat, el corrent provinent de R2 no pot passar més que a través de T2 i llavors T2 es converteix en passant. Quan T2 és passant, la sortida està pràcticament directa al born (+). L'entrada del muntatge següent rep llavors una tensió completa i el "super sentinella" mostra el resultat corresponent.

S'haurà observat que els emissors dels dos transistors no estan connectats directament al (-). A continuació s'exposen alguns motius:

Quan T1 condueix, el corrent procedent del seu emissor no va directament al negatiu ja que ha de passar per la resistència R4. És a dir hi ha un filtre davant de R4. Ara T2 hauria d'estar passant i per a això ha de rebre un corrent de base, però aquest corrent ha de passar tot pel filtre de davant de R4.

La conseqüència de tot això és que el muntatge no ha de reaccionar a totes les variacions de l'enllumenat, mostrant una gran estabilitat i fiabilitat de funcionament. Inversament, quan T2 està passant, el seu corrent de l'emissor vigila el filtre de davant de R4. Per tant T1 no pot ser passant sigui quin sigui l'augment de l'enllumenat i en aquest estat, el muntatge mostra una gran estabilitat i una gran fiabilitat de funcionament.

En ambdós casos ha de sobrepassar una tensió de llindar abans que el muntatge basculi d'un a un altre estat. Aquest muntatge es diu muntatge de tensió de llindar o Trigger. Si quan es construeix el muntatge de la barrera lluminosa es vol controlar el seu funcionament, col·loca un LED (que només s'il·lumina dèbilment) i quan es connecta amb el "super sentinella" es canvia el LED per un fil. 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA