Aula Z Tecnologia

experiència 15: el super sentinella


Experiencia 15En l'última experiència no s'han donat massa detalls, perquè el muntatge del "sentinella" és simple i per això més fàcil de comprendre, però no és molt sorollós. Com que volem utilitzar el muntatge com a mitjà de control d'altres muntatges, s'ha d'augmentar la intensitat del so. Completa el muntatge.

El muntatge no és simple, perquè els tres transistors i altres elements s'han d'afegir a la regleta. Per això, s'ha de controlar que no es produeixin curtcircuits a les cruïlles.

Com es pot observar en l'esquema de la figura s'afegeix un transistor d'un altre tipus, el BC 558 / 557B {...}.

Es tracta d'un transistor PNP d'estructura oposada als transistors NPN, és a dir, que està construït d'una manera inversa a nivell de les seves capes. Per això en l'esquema teòric, la fletxa de l'emissor no indica el negatiu sinó el positiu. D'altra banda funcionen com els altres. Quina funció suplementària presenta aquest transistor?.

És molt simple: ha de permetre aportar el so desitjat a l'altaveu amb la major corrent possible.
Per a això entre el positiu i el negatiu a l'exterior del transistor, no hi ha més que els dos LED i l'altaveu.

Atès que un LED (en aquest cas) representa per al corrent massa resistència, es farà servir el mateix truc que per al muntatge en paral·lel ja vist en l'experiència anterior amb les dues resistències de 120 Ohm.

Dos LED en paral·lel oferiran la meitat de resistència que un de sol.

D'altra banda, els dos LED suporten aquesta sobrecàrrega sense resistència de protecció perquè no reben corrent contínuament sinó per períodes, que encara que siguin breus, van precedits de períodes de repòs.

En un "sentinella" normal, es pot observar a més que un altaveu i d'un LED hi ha una resistència de 60 Ohm abans del col·lector de T2. Hi ha un motiu molt simple: si la resistència fos massa gran o massa petita, la intermitència no funcionaria bé.

Per la mateixa raó en el "super sentinella" hi ha una resistència de 470 Ohm, que és prou petita per a una resistència de col·lector, com perquè el muntatge commutador funcioni correctament i prou gran com perquè T3 no rebi gaire corrent de base. Què fa tan súper el "super sentinella" ?.

1. Mentre el muntatge està inactiu (quan no fa soroll), utilitza menys corrent, consumint menys.

2. El circuit és més fiable de manera que no es deteriora quan l'entrada està connectada directament al pol positiu.

3. El circuit és més sensible ja que un corrent més petit que una 10 milionèsima de ampere (no mesurable amb els procediments normals) a l'entrada, n'hi ha prou per rebre d'una manera audible un senyal.

4. El circuit és utilitzable universalment ja que pot combinar amb un nombre infinit de circuits de sensors òptics o acústics.

Què es pot fer amb el "super sentinella" ?.

Posar tants companys de classe com es pugui en un gran cercle. El primer agafa el pol positiu i l'últim l'entrada. Quan s'agafin de les mans, el "super sentinella" ho indica de manera innegable. Però quan un trenqui el circuit, el "super sentinella" es quedarà mut. L'experiència s'ha fet amb 60 escolars i fins i tot amb més de 120. 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA