Aula Z Tecnologia

experiència 14: el sentinella


Experiencia 14Experiencia 14.1Estudia el muntatge de la figura i compara’l amb el de l'experiència 10.

Hi ha moltes similituds amb el doble intermitent, encara que com en l'experiència 11, l'altaveu s'utilitza com a testimoni sonor.
Els condensadors són aquí de molta menys capacitat perquè el circuit commuti més ràpidament, algunes milers de vegades per segon.

La conseqüència d'això, és que la membrana de l'altaveu puja i baixa (vibra) molt ràpidament. Se sent més un soroll explosiu que un so. Com el LED està travessat per la mateixa corrent, s'encendrà i apagarà milers de vegades per segon, encara que els nostres ulls no treballen tan de pressa, no s'apreciarà i el LED sembla romandre encès.

Per al muntatge, utilitza la segona regleta de connexions que va quedar muntada en l'experiència 11, ja que el "sentinella" s'utilitzarà en totes les experiències següents.

Perquè el "sentinella" grinyoli només ha de connectar l'entrada amb el pol positiu. Es pot fer amb un fil. També n’hi ha prou, agafant l'entrada amb una mà i amb l'altra tocar el pol positiu.

NOTA: Les dues resistències de 120 Ohm aquí estan en paral·lel i funcionen com una resistència de 60 Ohm.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA