Aula Z Tecnologia

experiència 13: l'electroscopi


Experiencia 13Experiencia 13.1En l'esquema teòric és evident que els dos transistors Darlington i el transistor normal formen un muntatge Darlington de cinc nivells.
Un es pot imaginar que aquest muntatge és sensible a corrents molt dèbils.

NOTA: El cable que s'utilitza amb la sonda del born (2) no ha d'estar mai en contacte amb un component que tingui corrent. Els transistors no podrien suportar. El fil de la sonda ha d'estar així sempre aïllat (excepte naturalment per l'extrem que està dins del born (2)).

Alimenta el circuit.

Prendre un objecte de material sintètic (una regla de plàstic per exemple), frega-la amb velocitat sobre la roba, apropa-la al cable de la sonda i allunya-la de seguida. El LED s'encén cada vegada que s'allunya la regla.

Com succeeix això si no hi ha contacte físic amb la sonda? Se sap que el díode s'il·lumina mentre el primer transistor rep un corrent de base. En conseqüència, ha de passar corrent a la sonda.
Com s'ha fregat la regla sobre el teixit, la regla ha cedit alguns electrons al teixit i per tant la regla s'ha quedat amb una càrrega positiva. Al l’acostar-la al fil de la sonda, els electrons del fil han estat atrets per la regla.

Si la regla s'aparta sobtadament, els electrons tenen un moviment invers i tornen al lloc inicial (cable) el que significa que circula un corrent en el fil de la sonda.

Encara que aquest corrent sigui infinitament petit, és suficient per permetre la il·luminació del LED en un muntatge Darlington de cinc nivells.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA