Aula Z Tecnologia

experiència 12: el muntatge darlington


Experienca 12Experiencia 12.1Alimenta el circuit i posa la resistència de 22 kOhm en els extrems dels borns (1) i (8). El LED s'il·luminarà intensament ja que T2 rep suficient corrent de base (T1 no fa encara cap funció).

Canvia ara la resistència per la resistència d'1 MOhm. El LED s'il·luminarà més feblement. No obstant això aquesta il·luminació demostra que el transistor aquesta encara una mica passant.

Canvia ara la resistència d'1 MOhm a l'extrem dels borns (1) i (5). El LED s'il·luminarà intensament indicant que T2 rep un corrent abundant.

NOTA: Com ja s'ha vist abans, la feble corrent passant per la resistència d'1 MOhm és suficient per permetre a un transistor ser una mica passant. És el que passa ara amb T1. El corrent més important del col·lector de T1 és el corrent de base de T2. En conseqüència T2 rep un corrent de base suficient per ser passant.

Com els muntatges Darlington s'utilitzen amb molta freqüència, es desenvolupen transistors especials com els BC 517 amb l'aparença exterior idèntica als transistors normals i són utilitzats de la mateixa manera. La diferència està en què en el seu interior estan composts per dos transistors en muntatge Darlington.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA