Aula Z Tecnologia

experiència 10: el doble intermitent


Experiencia 10 Mentre un transistor condueix, "roba" el corrent de base de l'altre transistor, es descarrega el seu condensador i per tant el bloqueja. El condensador del transistor bloquejat està carregat. Mentre el condensador d'un dels transistors es descarrega, l'altre transistor es converteix en passant descarregant el seu condensador i "robant" el corrent de base a l'altre transistor i així successivament.

El temps de descàrrega del condensador (és a dir el temps d'intermitència) depèn de la capacitat del condensador electròlit i de les resistències R2 i R3. Petites resistències o condensadors petits redueixen el temps de descàrrega. Grans valors, allarguen el temps de descàrrega.

Torna a començar l'experiència canviant un dels condensadors electròlits per un de 470 microfaradis.

Per descomptat, es pot fer l'experiència amb altres resistències, però s'ha de tenir present, però, que R2 i R3 no han de ser inferiors a 2.7 kOhm. 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA