Aula Z Tecnologia

experiència 09: el rellotge quizExperiencia 9


 La pota lliure de la resistència de 4.7 kOhm i el fil que parteix del born (12) inicialment, no han de tocar-se. Efectua un contacte entre les dues potes del condensador electrolític, amb un fil o amb un tornavís per descarregar-lo. Seguidament alimenta i observa que passa. El LED verd s'encén molt ràpidament, després s’il·lumina el LED vermell i s'apaga el verd.

EXPLICACIÓ: Després de l'alimentació, els dos transistors estan inicialment bloquejats i el condensador electròlit es carrega.

T2 podria rebre per mitjà del LED vermell, de R1, després d'R5 un corrent de base, però T1 rep directament del pol positiu un corrent de base a través de R3 i guanya la cursa, mentre T1 condueix i "roba" el corrent de base de T2. En conseqüència el LED vermell s'encén i el verd queda apagat. Ara el muntatge canvia d'estat per si mateix.


Perquè el LED verd s'encén ràpidament a l'inici?

En l'experiència 4 es va veure que un condensador es pot carregar de corrent. Gràcies a la base del transistor T1. El condensador electròlit està connectat al pol negatiu. El corrent procedent del born positiu passant per la resistència R3, no canvia res d'això, passa també per T1 fins al negatiu.

La connexió de la pota positiva del condensador electròlit es fa al born (9). D'aquesta manera T2 es bloqueja i un corrent de càrrega pot, per mitjà del LED verd de R4, passar al condensador. El LED verd s'encén ràpidament gràcies a aquest corrent de càrrega. El condensador es carrega de forma ràpida, després de carregat el condensador, no passa més corrent i el LED verd s'apaga.
Mentre s'alimenta i desconnecta el circuit, només s'il·lumina el LED vermell, el verd no es pot il·luminar perquè el condensador està encara carregat. Aplica ràpidament el fil de la resistència de 4.7 kOhm al born (12) i observa que passa.

El LED verd s'encén i el vermell s'apaga, després d'uns instants, el verd s'apaga i el vermell s'encén com abans.


EXPLICACIÓ: Mentre R2 està connectada al positiu, un corrent de base, prou gran, passa a T2 a través de la resistència de 4.7 kOhm, de manera que el transistor està en fase de pas. T1 continua sent passant durant una fracció de segon, però no pot "robar" el corrent de base de T2 perquè R5 situa entre els dos i el seu valor de 22 kOhm, representa un obstacle massa gran. Així queda T2 sempre passant.

Mentre T2 és passant, la pota positiva del condensador està connectada al negatiu per mitjà de T2 i aquest de descàrrega.

Després de la descàrrega del condensador, no pot sortir fàcilment corrent de la pota positiva però al mateix temps, es necessita el mateix de corrent que entra a la pota negativa del condensador. Aquest corrent només pot provenir de R3, així el condensador durant la càrrega, utilitza corrent de base de T1 i posa a T1 en fase de bloqueig.

Mentre T1 està bloquejat, T2 rep el seu corrent de base per mitjà de R5. El LED verd continua il·luminant tot i que el contacte entre R2 i el born (12) es perdi. Com que només circula poc corrent a través de la gran resistència R3 (22 kOhm), T2 serà passant i en conseqüència el condensador electròlit només pot descarregar lentament.

Però mentre el condensador de descàrrega, T1 rep novament corrent de base, es converteix en passant i "roba" el corrent de base de T2. T2 es bloqueja de nou i el condensador comença a carregar-se, per això el LED verd roman una mica il·luminat. Ara l'estat de sortida és de nou estable.

En conseqüència aquest circuit té un sol estat estable, és pel que se li denomina monoestable. 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA