Aula Z Tecnologia

experiència 08: flip - flop


Experiencia 8


Com es pot observar a la figura, el circuit no ha canviat. Per a aquesta experiència cal només un tros de fil petit. Perquè el LED vermell també s’il·lumini, es bloquejarà voluntàriament el transistor T2. Fes contacte amb un fil entre els borns (8) i (7). El LED vermell s'encén i el verd s'apaga. Amb un fil s'ha "robat" el corrent de la base de T2, connectant simplement el born (8) amb el born negatiu.

- Quan T2 no rep corrent la base, es bloqueja.

- Quan T2 es bloqueja, T1 rep un corrent de base a través de R1 i condueix.

- Quan T1 condueix, "roba" el corrent de base de T2.

En conseqüència el LED vermell queda encès i el verd apagat. Si es vol veure que el LED verd s'il·lumini novament, cal bloquejar T1, curtcircuitant amb un fil els borns (5) i (7).
El circuit en si mateix no ha canviat d'estat. Hi ha dos estats estables i no pot bascular d'un costat a un altre més que d'una forma forçada. El circuit es denomina bi-estable. Atès que aquest muntatge pot salvaguardar l'últim estat alimentat durant cert temps, s'utilitza aquest procediment en les màquines de calcular o en els ordinadors com a memòria electrònica.

Es pot fer igual, per a això, connectant a cadascun dels borns (5) i (7) un fil llarg i realitzant un contacte entre les dues puntes que per exemple, correspondrien a una porta tancada. El circuit assenyalaria llavors quan s'obre la porta. Després de l'alimentació el LED verd s'encén. Connecta ara amb un fil els borns (7) i (8) perquè el LED vermell s'il·lumini. Així si algú utilitza la porta "vigilada", el LED verd s'il·luminarà.

Després d'una interrupció de corrent, el circuit no es pot reiniciar amb l'encesa del LED vermell, en conseqüència, després de l'alimentació, el LED verd s'il·luminarà sempre. Únicament en el cas que algú conegui el muntatge, podrà fer il·luminar el vermell. Si es vol controlar una porta amb aquest muntatge, s'ha d’instal·lar el muntatge a l'exterior.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA