Aula Z Tecnologia

experiència 07: robatori de corrent mentre es possible


Experiencia 7

Per poder precisar la importància dels dos transistors, l'esquema teòric es presenta de forma sistemàtica, és a dir que es compon de dues parts completament idèntiques.
D'altra banda el muntatge ha canviat poc. Només la resistència R1 entre els borns (5) i (9) s'ha canviat per una de 56 kOhm. Comparar-lo amb el de l'experiència 6.
Connecta i desconnecta diverses vegades la font d'alimentació.
El LED verd roman sempre encès, mentre que el vermell es manté apagat. Per què passa això si les dues meitats del muntatge són idèntiques? En realitat les dues parts no són idèntiques, passa menys corrent a través de la gran resistència R1 que a través de la petita R2.
Per comprendre millor el funcionament s'ha de reflexionar respecte al que passa quan s'alimenta el circuit: A l'inici els dos transistors estan bloquejats. En efecte, per a conduir els falta corrent a la base. A través dels dos LEDs circula un petitíssima corrent. El corrent passa a través del LED vermell, de la resistència R3, després de la R2 fins a la base del transistor T2. El corrent passa a través del LED verd, de la resistència R4, després de la R1, fins a la base del transistor T1. T2 rep més corrent a la base i es converteix en passant ja que la resistència R2 és més petita que la resistència R1.
Quan T2 condueix, li "roba" el corrent de la base de T1 i aquest no té cap possibilitat d'esdevenir passant. Atès que això no canvia el comportament, el procés funciona de manera idèntica cada vegada que s'alimenta el circuit. R2 deixa passar més corrent, T2, "roba" el corrent de base de T1, T1 es bloqueja, el LED verd s'encén i el vermell queda apagat.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA