Aula Z Tecnologia

experiència 06: robatori de corrent


Experiencia 6


R1 té una pota a l'aire en el born (10). Per això el primer transistor T1 no rep corrent a la base i per tant està bloquejat. Al born (1) arriba corrent positiu i després el corrent passa consecutivament al LED vermell, a R3, fins al born (4).
A partir d'aquí pot passar per R2, fins a la base (8) de T2 i a través del transistor, al born (7) que connecta al negatiu.
Però el corrent és tan feble que el díode vermell no s'encén. Atès que T2 rep un corrent a la base, està en situació de pas, de manera que permet el pas del corrent i el díode verd s'encén.
Situa ara el cable del born (12) al born (10), el díode vermell s'il·lumina i el verd s'apaga.
Això passa perquè mentre el born (12) està connectat amb el born (10), T1 rep per mitjà d'R1 un corrent de base i condueix, per la qual el LED vermell s'encén.
Quan T1 condueix, el corrent no passa del born (4) a través de R2 (22 kOhm) fins a la base de T2, però si a través de T1 directament i després al born (6) i al negatiu.
T1 condueix (entre el col·lector i l'emissor) i gairebé no ofereix resistència al corrent, per això T2 no rep corrent de la base i està bloquejat. El LED verd roman apagat, es pot dir llavors que T1 "roba" el corrent de la base de T2. El corrent circula sempre pel camí més fàcil, és a dir, pel que ofereix menys resistència, encara que per les bifurcacions circuli un corrent de mínima intensitat, no suficient per activar alguns components.
El principi de base segons el qual un transistor roba corrent a un altre, apareix sempre en les experiències següents. Per això només s'han de començar les altres experiències quan s'hagi comprès bé aquesta.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA