Aula Z Tecnologia-Informàtica

navegació SEGURA

Protocols https

Aquest protocol de comunicació web xifrat és una versió segura del protocol http de web, i és comú en les comunicacions amb entitats bancàries, tendes en línia i serveis privats. Quan s'accedeix a una pàgina que requereix aquest protocol el navegador del client i el servidor es posen d'acord a realitzar una comunicació xifrada. És freqüent que alguns navegadors indiquin l'accés a aquest servei utilitzant una icona en forma de cadenat.

Protocol https


Certificat digital

Cetificat digital

Un certificat digital (també conegut com a certificat de clau pública o certificat d'identitat) és un document digital mitjançant el qual una autoritat de certificació garanteix la vinculació entre la identitat d'un subjecte o entitat (per exemple: nom, adreça i altres aspectes d'identificació) i una clau pública.

Un dels elements que es poden utilitzar com a certificat digital és el DNI electrònic.

És la que resideix en el propi usuari que maneja la informació. És la responsabilitat que aquest pren sobre la informació i les mesures i protocols de conducta que duu a terme per gestionar-la adequadament. L'elecció de contrasenyes segures, no divulgació de claus i l'ús d'eines de seguretat són seguretat humana.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA