Aula Z Tecnologia-Informàtica

protecció de les comunicacions

Els tallafocs


Tallafocs Un tallafocs o firewall és un element encarregat de controlar i filtrar les connexions a xarxa d'una màquina o conjunt de màquines. Es tracta d'un mecanisme bàsic de prevenció contra amenaces d'intrusió externa. Suposa la barrera de protecció entre un equip o xarxa privada i el món exterior. Controla l'accés d'entrada i sortida a l'exterior, filtra les comunicacions, registra els esdeveniments i genera alarmes.


Els servidors proxy

Servidor proxyÉs un ordinador que fa d'intermediari entre un client i una destinació. Quan un client desitja una informació, connecta amb el servidor proxy en lloc de fer-ho amb el servidor de destinació.

El servidor proxy contacta amb el servidor de destinació com si fos el propi client i, una vegada obtinguda la informació la hi envia a l'ordinador que va iniciar la petició.
En una xarxa local un servidor proxy pot donar aquest servei a tots els ordinadors, de manera que les comunicacions no es realitzen amb l'exterior sinó únicament amb el servidor proxy. D'altra banda, aquest servidor és l'únic que accedeix i intercanvia dades amb la xarxa externa.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA