Aula Z Tecnologia-Informàtica

protecció de dades mitjançant xifrat

Criptografia


 Protecció de dadesEl xifrat de missatges és sens dubte un dels sistemes més antics per protegir les comunicacions. Diferents sistemes de codificació, han anat evolucionant al llarg de la història, però ha estat amb l'aplicació de màquines i ordinadors a la criptografia quan els algorismes han aconseguit veritable complexitat.

Xifrat simètric: Utilitza la mateixa clau per xifrar i desxifrar. La clau és compartida per l'emissor i pel receptor del missatge, usant-la el primer per codificar el missatge i el segon per descodificar-ho.

Xifrat asimètric: Utilitza dues claus diferents, una per xifrar i una altra per desxifrar. La clau per xifrar és compartida i pública, la clau per desxifrar és secreta i privada. L'emissor utilitza la clau pública del receptor per xifrar el missatge i, en rebre-ho, el receptor utilitza la seva pròpia clau privada per desxifrar-ho. Aquest tipus de criptografia és també cridada de clau pública.

Funcions hash

Són funcions, cridades de reducció criptogràfica, que tenen caràcter irreversible.
Aquestes funcions operen sobre les dades obtenint d'ells una clau que els representa de manera gairebé unívoca. La propietat fonamental d'aquests algorismes és que si dues claus hash són diferents, significa que les dades que van generar aquestes claus són diferents.

Esteganografia

EsteganografiaÉs un conjunt de mètodes i tècniques per ocultar missatges o objectes dins d'uns altres, de manera que no es percebi l'existència dels primers. Un missatge ocult format per la primera lletra de cada frase d'un text és una forma de esteganografia. Existeixen programes capaços d'introduir dades en imatges o arxius de música aprofitant les limitacions dels sentits humans, bé en forma de freqüències inaudibles en un arxiu d'àudio o petites «imperfeccions» en una imatge.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA