Aula Z Tecnologia-Informàtica

SEGURETAT INFORMÀTICA

Seguretat física

S'entén com el conjunt de mesures i protocols per controlar l'accés físic a un element. Aplicat a la seguretat informàtica ho constitueixen les mesures per evitar que persones no autoritzades puguin aconseguir una terminal o dispositiu concret.

Seguretat lògica

Són els diferents protocols, algorismes i programes que poden manipulen directament la informació controlant l'accés a la mateixa des de terceres parts. Les contrasenyes, xifrats i codis són part de la seguretat lògica.

Seguretat humana

És la que resideix en el propi usuari que maneja la informació. És la responsabilitat que aquest pren sobre la informació i les mesures i protocols de conducta que duu a terme per gestionar-la adequadament. L'elecció de contrasenyes segures, no divulgació de claus i l'ús d'eines de seguretat són seguretat humana.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA