Aula Z Tecnologia-Informàtica

connexions inalàmbriques

Una de les línies  de millora que s'estan  produint en les comunicacions és la de procurar crear dispositius que funcionin sense fils. Per a ells s'utilitzen  els avanços que s'han produït en comunicacions sense fils i avui dia   hi ha multitud de dispositius que utilitzen aquests sistemes.

Tots aquests sistemes utilitzen ones electromagnètics per transmetre el senyal.

Aquestes ones es caracteritzen per la seva freqüència i la seva longitud d'ona.

Freqüència i Longitud d'ona:

    La freqüència (f) d'una ona és el nombre d'oscil·lacions per segon.

    La longitud d'ona (λ) és la distància entre dos punts de l'ona en un mateix estat  d'oscil·lació.

    La freqüència es mesura en hertz (Hz). Són multiplos de l'Hz, el kilohercio (Khz), el megahertz (Mhz) i el gigahercio (Ghz). Exemple: 27 Mhz és igual a 27000 Khz i això és igual a 27 milions d'Hz.

    La longitud d'ona (λ) i la freqüència (f) estan relacionades mitjançant la fórmula:

                c = λ f on "c" és la velocitat de la llum.

En buidar la longitud de l'ona ens queda:
                        λ= C/f
    Exemple: Si tenim una freqüència de 27 Mhz, i volem calcular la longitud d'ona:

Fòrmula


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA