Aula Z Tecnologia-Informàtica

TIPUS DE XARXES

Segons la seva grandària o àrea de cobertura

Xarxa PAXarxes d'Àrea Personal (PA) (Personal Area Networks): comunica dispositius en un radi de pocs metres, per exemple, un telèfon amb un ordinador.

Xarxes d'Àrea Local (LAN) (Local area Networks): petita extensió, com en una casa, en un institut, universitat o empresa.

Xarxes d'Àrea Metropolitana MAN) (Metropolitan Area Networks): per a una ciutat.

Xarxes d'Àrea Extensa (WAN) (Wide Area Networks): connecten equips entre ciutats, països o continents diferents.

Xarxa


Segons el seu nivell d'accés o privadesa

Internet: És una xarxa mundial de xarxes d'ordinadors:Té accés públic.

Intranet: És una xarxa local que utilitza eines d'Intranet (web, correus, ftp, ...). Es pot considerar com una Intranet privada que funciona dins d'una mateixa institució.

Extranet: És una xarxa privada virtual; és part de la Intranet d'una organització que s'estén a usuaris fora d'ella.


Segons la seva relació funcional

Client-servidor: Els clients utilitzen els recursos compartits i els serveis que proporcionen els servidors: web, dades, impressió, ...

Xarxes entre igual o P2P (Peer to Peer): Tots els dispositius poden actuar com a clients o servidors.

Xarxes

Quadern de classe

 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA