Aula Z Tecnologia-Informàtica

línia de comandos

Permet a l'usuari comunicar-se amb el sistema operatiu a través d'ordres o comandaments escrits que interpreta, executa i el resultat dels quals es mostra en la mateixa finestra. Alguns dels comandos són:
CLS - Esborra tot de la pantalla i torna el cursor en la cantonada esquerra superior.
COPY - S'utilitza per copiar arxius.
DATE - S'utilitza per canviar la data.
DEL - S’utilitza per esborrar arxius.
DIR - S'utilitza per veure per pantalla una llista amb els arxius i directoris.(carpetes) que es troben en un directori del disc.
ECHO ON - Permet veure les línees de comandos que són automàticament executades.
ECHP OFF - Lleva la visualització de línees de comando automàticament executades.
EXIT - S'utilitza per sortir de la finestra MS DOS.
CD - Per canviar d'un directori a un altre.
MD - S'utilitza per fer una nova carpeta.
PATH - Estableix o declara el curs o trajectòria entre directoris.
PROMPT - Canvia la línia de visualització de l'ordre.
REN - Renombrar arxius.
RD - Per Esborrar un Directori que estigui totalment buit.
ESTAFI - Visualitza l'hora del rellotge intern.
VEURE - Mostra la versió del sistema operatiu.
VOL - Mostra l'etiqueta del volum i el nombre de sèrie del disc.
CHKDSK - Comprova el disc i dóna un informe del seu estat.
DELTREE - Usat per esborrar un directori arrel no importa que contingui subdirectoris amb tots els seus continguts.
TREE - La seva funció és presentar en forma gràfica l'estructura d'un directori arrel.
SCANDISK - Si s'està executant en windows obre
scandisk.
LABEL - Crea canvia o elimina l'etiqueta del volum del disc.
MEM - Presenta un informe sobre la memòria RAM.
HELP - Proporciona informació dels comandos.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA