Aula Z Tecnologia-Informàtica

components del sistema operatiu


El sistema operatiu està compost per un conjunt de paquets de programari que poden utilitzar-se per gestionar les interaccions amb el maquinari. Aquests elements s'inclouen en general en aquest conjunt de programari:

  1. El nucli, que representa les funcions bàsiques del sistema operatiu, com per exemple, la gestió de la memòria, dels processos, dels arxius, de les entrades/sortides principals i de les funcions de comunicació.
  2. L'intèrpret de comandos, que possibilita la comunicació amb el sistema operatiu a través d'un llenguatge de control, permetent a l'usuari controlar els perifèrics sense conèixer les característiques del maquinari utilitzat, la gestió de les adreces físiques, etcètera.
  3. El sistema d'arxius, que permet que els arxius es registrin en una estructura arbòria.
Un sistema operatiu es denomina multiprocés quan moltes "tasques" (també conegudes com a processos) es poden executar al mateix temps.

 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA