Aula Z Tecnologia-Informàtica

funcions del sistema operatiu

El sistema operatiu compleix diverses funcions:

  1. Administració del processador: el sistema operatiu administra la distribució del processador entre els diferents programes per mitjà d'un algorisme de programació. El tipus de programador depèn completament del sistema operatiu, segons l'objectiu desitjat.
  2. Gestió de la memòria d'accés aleatori: el sistema operatiu s'encarrega de gestionar l'espai de memòria assignat per a cada aplicació i per a cada usuari, si resulta pertinent. Quan la memòria física és insuficient, el sistema operatiu pot crear una zona de memòria en el disc dur, denominada "memòria virtual". La memòria virtual permet executar aplicacions que requereixen una memòria superior a la memòria RAM disponible en el sistema. No obstant això, aquesta memòria és molt més lenta. 
  3. Gestió d'entrades/sortides: el sistema operatiu permet unificar i controlar l'accés dels programes als recursos materials a través dels drivers (també coneguts com a administradors perifèrics o d'entrada/sortida). 
  4. Gestió d'execució d'aplicacions: el sistema operatiu s'encarrega que les aplicacions s'executin sense problemes assignant-los els recursos que aquestes necessiten per funcionar.
  5. Administració d'autoritzacions: el sistema operatiu s'encarrega de la seguretat en relació amb l'execució de programes garantint que els recursos siguin utilitzats només per programes i usuaris que posseeixin les autoritzacions corresponents. 
  6. Gestió d'arxius: el sistema operatiu gestiona la lectura i escriptura en el sistema d'arxius, i les autoritzacions d'accés a arxius d'aplicacions i usuaris. 
  7. Gestió de la informació: el sistema operatiu proporciona certa quantitat d'indicadors que poden utilitzar-se per diagnosticar el funcionament correcte de l'equip.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA