Aula Z Tecnologia-Informàtica

definició

EsquemaPerquè un ordinador pugui fer funcionar un programa informàtic (de vegades conegut com a aplicació o programari ), ha de comptar amb la capacitat necessària per realitzar certa quantitat d'operacions que puguin garantir l'intercanvi entre el processador, la memòria i els recursos físics (perifèrics). El sistema operatiu s'encarrega de crear el vincle entre els recursos materials, l'usuari i les aplicacions (processador de text, videojocs, etcètera). Quan un programa desitja accedir a un recurs material, no necessita enviar informació específica als dispositius perifèrics; simplement envia la informació al sistema operatiu, el qual la transmet als perifèrics corresponents a través del seu driver (controlador). Si no existeix cap driver, cada programa ha de reconèixer i tenir present la comunicació amb cada tipus de perifèric. D'aquesta forma, el sistema operatiu permet la "dissociació" de programes i maquinari, principalment per simplificar la gestió de recursos i proporcionar una interfície d'usuari (MMI per les seves sigles en anglès) senzilla amb la finalitat de reduir la complexitat de l'equip.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA