Aula Z Tecnologia-Informàtica

organització i administració d'arxius

La informació és el més valuós que es té en un ordinador. La resta d'elements es poden substituir: maquinari, programes ... No obstant això la informació personal (fotos, vídeos, treballs) són irreemplaçables. Per evitar perdudes hem d'organitzar molt bé la informació dels nostres discos. Algunes de les coses que hem de tenir en compte són:

Particions: El millor és tenir una partició amb el sistema operatiu i els programes (C:) i una altra amb les dades. Si és necessari formatar l'ordinador les dades no es veuen afectats.

Creació de carpetes: És necessari tenir una estructura de carpetes adequada a les nostres necessitats i en la qual ens resulti fàcil buscar el que necessitem.

Nomenclatura: És important que els noms de carpetes i arxius siguin molt descriptius i fàcils d'entendre. 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA