Aula Z Tecnologia-Informàtica

disc dur

AparellsEn informàtica, un disc dur (en anglès Hard Disk Drive, HDD) és un dispositiu d'emmagatzematge de dades no volàtil que empra un sistema d'enregistrament magnètic per emmagatzemar dades digitals. Es compon d'un o més plats o discos rígids, units per un mateix eix que gira a gran velocitat dins d'una caixa metàl·lica segellada. Sobre cada plat, i en cadascuna de les seves cares, se situa un capçal de lectura/escriptura que sura sobre una prima làmina d'aire generada per la rotació dels discos.

Conceptes

Hi ha diversos conceptes per referir-se a zones del disc:

Plat: cadascun dels discos que hi ha dins del disc dur.
Cara: cadascun dels dos costats d'un plat.
Cap: nombre de capçals.
Pistes: una circumferència dins d'una cara; la pista 0 està en la vora exterior.
Cilindre: conjunt de diverses pistes; són totes les circumferències que estan alineades verticalment (una de cada cara).
Sector : cadascuna de les divisions d'una pista


Característiques d'un disc dur:

Les característiques que s'han de tenir en compte en un disc dur són:

Temps mitjà d'accés: Temps mitjà que triga l'agulla a situar-se en la pista i el sector desitjat; és la suma del Temps mitjà de recerca (situar-se en la pista), Temps de lectura/escriptura i la Latència mitjana (situar-se en el sector).

Temps mitjà de recerca
: Temps mitjà que triga l'agulla a situar-se en la pista desitjada; és la meitat del temps emprat per l'agulla a anar des de la pista més perifèrica fins a la més central del disc.

Temps de lectura/escriptura
: Temps mitjà que triga el disc a llegir o escriure nova informació: Depèn de la quantitat d'informació que es vol llegir o escriure, la grandària de bloc, el nombre de capçals, el temps per volta i la quantitat de sectors per pista.

Latència mitjana
: Temps mitjà que triga l'agulla a situar-se en el sector desitjat; és la meitat del temps emprat en una rotació completa del disc.

Velocitat de rotació: Revolucions per minut dels plats. A major velocitat de rotació, menor latència mitjana.
Taxa de transferència: Velocitat a la qual pot transferir la informació a la computadora una vegada l'agulla està situada en la pista i sector correctes. Pot ser velocitat sostinguda o de bec.

Memòria Caché
: És una memòria tipus Flaix dins del disc dur.

Interfície: Mitjà de comunicació entre el disc dur i la computadora. Pot ser IDE/LLIGA, SCSI, SATA, USB, Firewire, Serial Attached SCSI

Interficies


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA