Aula Z Tecnologia-Informàtica

dispositius d'emmagatzematge

Existeixen molts dispositius que permeten emmagatzemar informació. En general es treballa per aconseguir dispositius que cada vegada tenen menys grandària i cost i alhora més capacitat de magatzematge i major durada.

Taula dispositiusRecorda que les capacitats de dispositius informàtics es mesuren en: bit (b): és la unitat mínima d'informació. Pot ser 0 o 1.

byte (B): Està format per 8 bits.
Kbyte (KB): Com la informació s'emmagatzema en sistema binari un Kbyte està compost per2 8 bits, és a dir, 1024 bits.
Megaoctet (MB)= 1024 KB
Gigaoctet (GB)= 1024 GB
Terabyte (TB) = 1024 TB)


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA