Aula Z Tecnologia-Informàtica

emmagatzematge d'informació

Per poder treballar digitalment amb informació hem de disposar de mitjans que siguin capaços d'emmagatzemar aquesta informació.


Sistemes d'arxius

És la forma com el sistema operatiu organitza la informació per poder manipular-la, crear-la i eliminar-la. En general cada sistema operatiu té el seu propi sistema d'arxius. Els sistemes més importants són:

  1. FAT32 (Usat en sistemes Windows antics)
  2. NTFS (Usat en sistemes Windows a partir de Windows NT) 
  3. EXT4 (Usat pels sistemes Linux) 
  4. HFS+/UFS (Usat en sistemes MAC)


Extensions d'arxius

L'extensió d'un arxiu ens indica que tipus d'arxiu és. Un arxiu es compon d'un nom, un punt i l'extensió de l'arxiu. Existeix una multitud d'extensions, algunes de les més comunes són:

Taula extensions


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA