Tecnologia 4º ESO

producció i distribució de l'aire comprimit

Per a la producció s'utilitzen els compressors. Aquests es poden classificar en dos tipus, di èmbol o rotatius.
Compressor d'èmbol
 Compressors d'èmbol:són els més utilitzats a causa de la seva flexibilitat de funcionament. 

EL funcionament d'aquest tipus de compressors és molt semblat al del motor d'un automòbil. Un eix, mitjançant una biela i una manovella produeix el moviment alternatiu d'un pistó. En baixar el pistó s'introdueix l'aire. Quan ha *baixat totalment es tanca la vàlvula d'admissió i comença a pujar el pistó i amb això la compressió de l'aire. Quan aquest aire s'ha comprimit fins al màxim, la vàlvula de fuita s'obre i surt l'aire a pressió.

Generalment amb una sola etapa s’obté poca pressió pel que solen concatenar-se diverses etapes per obtenir majors pressions.Inici de pàgina 
Compressors rotatius, aconsegueixen augmentar la pressió mitjançant el gir d'un rotor. L'aire s'aspira i es comprimeix en la càmera de compressió gràcies a la disminució del volum que ocupa l'aire. Els hi ha de paletes, de cargol i el turbocompressor.

Compressor de paletes

Compressor de paletes:

 Són molt silenciosos i proporcionen un nivell de cabal pràcticament constant.

La compressió s'efectua com a conseqüència de la disminució del volum provocada pel gir d'una excèntrica proveïda de paletes radials extensibles que ajusten sobre el cos del compressor.Inici de pàgina Compressor de claveguera o Roots:

 Són cars encara que poden subministrar aire a major pressió que els anteriors.

Compressor de claveguera Empra una doble claveguera de manera que pren l'aire de la zona d'aspiració i ho comprimeix en reduir-se el volum en la càmera creada entre ells i el cos del compressor.


Inici de pàgina Compressor de cargol:

Són cars, silenciosos i tenen un desgast molt baix.
Es basa en el gir de dos cargols helicoïdals que comprimeixen l'aire que ha entrat en el seu interior.

Compressor de cargol

Inici de pàgina Turbocompressor:

Proporciona una pressió reduïda però un cabal molt elevat. No solen utilitzar-se en aplicacions pneumàtiques industrials.  

  Turbocompressor axial 

 Les àleps recullen l'aire d'entrada i ho impulsen cap a la sortida augmentant la sSímbol del compressorSímbol del dipòsiteva pressió.


La major part dels compressors subministren un cabal discontinu d'aire, de manera que s'ha d'emmagatzemar en un dipòsit. 

Compressor amb el seu dipòsit

El dipòsit a altre serveix per evitar que els compressors estiguin en funcionament constantment, fins i tot quan no es necessita gran cabal d'aire, també ajuden a refredar l'aire.


Els dipòsits generalment disposen de manòmetre que indica la pressió interior, una vàlvula de seguretat que es dispara en cas de sobrepressions i una espita (aixeta) per al desguàs de les condensacions que es produeixen a l'interior del dipòsit.


Tub de polietilè Per transportar l'aire és necessari utilitzar conductors. Els conductors utilitzats són canonades metàl·liques o de polietilè de pressió. El diàmetre de les canonades depèn de les necessitats de cabal que requereix la instal·lació, tenint en compte la caiguda de pressió produïda per les pèrdues i la longitud de les canonades.


Símbol unitat de manteniment

Foto unitat de manteniment

Generalment entre el dipòsit i el circuit se sol incloure una unitat de manteniment que compta amb un regulador de pressió, un filtre i un lubricador d'aire.Cuaderno de claseInici de pàgina 
Aula ZCreative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 3.0 España License
Mario Domenech Valor y Conxita Sabartrés Sala
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA
Contador: Total visitasContador: Visitas hoyContador: Visitas ahora        Contador de visitas Free counter and web stats