Tecnologia 3º ESO

l'aire comprimit


L'aire comprimit que s'empra en la indústria procedeix de l'exterior. Es comprimeix fins a aconseguir una pressió d'uns 6 bars de pressió, pel que fa a l'atmosfèrica (pressió relativa).

Pressió absoluta = P. atmosfèrica + P. relativa

Pressió Absoluta


Els manòmetres indiquen el valor de pressió relativa que estem utilitzant.

Per al seu estudi es considera com un gas perfecte.

Els avantatges que podem destacar de l'aire comprimit són:

- És abundant (disponible de manera il·limitada).

- Transportable (fàcilment transportable, a més els conductes de tornada són innecessaris).

- Es pot emmagatzemar (permet l'emmagatzematge en dipòsits).

- Resistent a les variacions de temperatura.

- És segur, antideflagrant (no existeix perill d'explosió ni incendi).

- Net (lo que és important per a indústries com les químiques, alimentàries, tèxtils, etc.).

- Els elements que constitueixen un sistema pneumàtic, són simples i de fàcil comprensió).

- La velocitat de treball és alta.

- Tant la velocitat com les forces són regulables d'una manera contínua.

- Aguanta bé les sobrecàrregues (no existeixen riscos de sobrecàrrega, ja que quan aquesta existeix, l'element de treball simplement para sense dany algun).


Els majors desavantatges que posseeix enfront d'altres tipus de font d'energia, són:

- Necessita de preparació abans de la seva utilització (eliminació d'impureses i humitat).

- A causa de la compressibilitat de l'aire, no permet velocitats dels elements de treball regulars i constants.

- Els esforços de treball són limitats (de 20 a 30000 N).

- És sorollós, a causa de les fuites d'aire després de la seva utilització.

- És costós. És una energia cara, que en cert punt és compensada pel bon rendiment i la facilitat d'implantació.

La composició aproximada en volum és: N2=> 78,084%; O2=> 20,9476%; *CO2 => 0,0314%; *Ne => 0,00181%; He => 0,000524%; *CH4 => 0,0002%; *SH4 => de 0 a 0,0001%; H2 => 0,00005% i una sèrie de components minoritaris (*Kr, *Xe, O3) => 0,0002%.

Cuaderno de claseInici de pàgina 
Aula ZCreative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 3.0 España License
Mario Domenech Valor y Conxita Sabartrés Sala
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA
Contador: Total visitasContador: Visitas hoyContador: Visitas ahora        Contador de visitas Free counter and web stats